All for Joomla All for Webmasters
Bucuresti
Bucuresti
Bucuresti
021-322.23.11 / +40 728.031.414 Str. Alexandru Sihleanu nr. 14 Sector 3, Bucuresti.
021-322.23.11 / +40 728.031.414 Str. Alexandru Sihleanu nr. 14 Sector 3, Bucuresti.
Portofoliu
clienti
Legaturi
utile
CONTACT

Management de proiect

Management de proiect

Info
Grafic de executie
Analiza de cost
Analiza echipamente

URMARIRE DE SANTIER
Pentru serviciile de asistenta tehnica va fi delegata o persoana cu functia de Project Manager Instalatii.
Persoana desemnata cu functia de Project Manager va fi contactul dintre echipa tehnica si Client si va asigura indeplinirea urmatoarelor obiective:
Participare saptamanala la sedintele de coordonare, pe care clientul le va initia impreuna cu celelalte loturi implicate, structura, arhitectura,finisaje.
Va raspunde intrebarilor de natura tehnica si va indica conditionarile care influenteaza celelalte loturi.
Va comunica echipa de proiect in 5 zile de la semnarea contractului
Participare saptamanala la inspectia lucrarilor pe santier
Verificarea documentatiei tehnice si Contractarea lucrarilor
Aceasta verificare cuprinde urmatoarele activitati:
Verificarea proiectului din punct de vedere a solutiilor proiectate precum si indicarea riscurilor la care este expus Clientul.
Verificarea caracteresticilor tehnice ale echipamentelor si materialelor propuse spre achizitie.
Verificarea cantitatilor de materiale si echipamente propuse pentru contractare.
Intocmirea bugetului si a pretului de cost al lucrarii.
Intocmire lista de cantitati si materiale
Negocierea ofertelor Companiilor ce vor sa contracteze lucrari, corelate cantitativ si calitativ.
Urmarirea lucrarilor in santier .
Se va asigura prezenta la Santier in vederea realizarii urmatoarelor obiective:
Lucrarile de instalatii care sunt realizate sunt in conformitate cu Proiectul, standardele si cerintele suplimentare ale Benefìciarului.
Sunt respectate standardele de calitate si cantitate, dupa cum sunt specificate in Lista de cantitati, precum si folosirea materialeior si echipamentelor aprobate de Client.
Documentele si protocoalele semnate in baza Contractului de antrepriza de constructii si cerintelor legislatiei aplicabile sunt reale, complete si corespunzatoare;
Termenii stabiliti in Contractul de antrepriza de constructii respectiv sunt respectati in mod corespunzator;
Lucrarile de constructie a fost realizat in timpul fazeí stabilite de constructie (cf Graficului de executie si a Programului de faze avizat de Inspectoratul de Stat in Constructii);
Sa comunice cu Executantul si/sau respectiv subcontractantii toate problemele tehnice care apar pe parcursul derularii lucrarilor
Sa ofere recomandari sÍ lnstructluni Executantului cu privire la executarea corespunzatoare de catre acesta din urma, a obligatiilor sale potrivit Contractului de antrepriza de constructii, numai cu acordul Clientului
Sa solicite explicatii de la Executant si sa clarifice divergentele din cerintele stabilite de Legistatia aplicabila, cerintele si standardete Berieficiarului si docurnentatia de construire efectuata.
Sa suspende, daca este necesar, efectuarea Lucrarilor de constructie in cazul in care cerintele nu sunt respectate corespunzator sau sunt incalcate;
Sa recomande efectuarea de catre Beneficiar a platilor catre Executant, cu conditia ca obiectivele stabilite in contractui de antrepriza sa fi fost indeplinite corespunzator;
Sa verifice continutul facturilor emise de catre Executant Beneficiarului, prin contrasemnarea acestora, ca si confirmare a stadiului Iucrarilor executate;
Documentul intocmit pentru supravegherea lucrarilor va fi: Raport saptaminal cu privire la activitatile de supraveghere realizate la Santier.Raportul va fi redactat in limba romana, intr-o forma propusa de catre Managerul de Proiect si agreata de catre Client; va fi insotit de fotografii cu lucrarile executate in saptamana respectiva pentru care Raportul a fost redactat;
Dirigentie de santier cu personal Autorizat
Aceasta component de urmarire a lucrarilor de constructie se realizeaza conform legislatiei in vigoare

ORACLE Primavera P6 – Solutie de management al proiectelor de constructii
Gestionarea proiectelor din punct de vedere timp
Managementul resurselor si contr./subcontr.
Managementul costurilor – scenarii si simulari
Managementul contractelor
Managementul documentelor
Managementul riscurilor pe proiecte

URMARIRE DE SANTIER
Intocmire grafic de executie

ORACLE Primavera P6 – Solutie de management al proiectelor de constructii
Gestionarea proiectelor din punct de vedere timp
Managementul resurselor si contr./subcontr.
Managementul costurilor – scenarii si simulari
Managementul contractelor
Managementul documentelor
Managementul riscurilor pe proiecte

URMARIRE DE SANTIER
Analiza de cost

ORACLE Primavera P6 – Solutie de management al proiectelor de constructii
Gestionarea proiectelor din punct de vedere timp
Managementul resurselor si contr./subcontr.
Managementul costurilor – scenarii si simulari
Managementul contractelor
Managementul documentelor
Managementul riscurilor pe proiecte

URMARIRE DE SANTIER
Aprobari echipamente si materiale